İş Uğraşı Terapisi Programı Misyon ve Vizyon 

Misyon
Sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip iş ve uğraşı terapistlerini yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak.

Vizyon
Fiziksel ve bilişsel aktiviteler ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini, yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS’li gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için iş ve uğraşı terapisi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası örnek bir eğitim kurumu hâline gelmektir.

Programının Amacı
İş ve uğraşı terapisi programının amacı; Hastalık ya da kaza nedeniyle oluşan bozukluklar sonrası kişinin geride kalan kapasitesini kişi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak geliştirip, kişinin günlük yaşamda maksimum bağımsızlığını kazanmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. İş ve uğraşı terapistleri tüm yaş grubu ile çalışır ve çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.