1463525_1374414819479502_1398917786_n

Öğr. Gör. Umay Meriç OCAK

İş ve Uğraşı Terapisi Program Başkanı

e-posta :  umay.meric@avrasya.edu.tr

Özgeçmiş

İş ve Uğraşı Terapisi Programının amacı; Hastalık ya da kaza nedeniyle oluşan bozukluklar sonrası kişinin geride kalan kapasitesini kişi için anlamlı ve amaçlı aktiviteler kullanarak geliştirip, kişinin günlük yaşamda maksimum bağımsızlığını kazanmasını hedefleyen bir bilim dalıdır. İş ve uğraşı terapistleri tüm yaş grubu ile çalışır ve çok geniş bir çalışma alanına sahiptir.

Sağlıklı ve iyi olmanın arttırılması amacıyla, tüm yaş gruplarında; kişilerin yaşam rolleri ve toplumsal katılım yeteneklerini geliştirici anlamlı ve amaçlı aktivitelerle rehabilitasyon uygulayan ve çevreyi düzenleyici yaklaşımlar gösterebilen, yaratıcı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, ekip çalışması yapabilen, toplumun değişim yaratma gücünü harekete geçirebilen, yaşam boyu öğrenme ve öğretme becerilerine sahip iş ve uğraşı terapistlerini yetiştirmek, uluslararası standartlarda lisans ve lisansüstü eğitim, kanıta dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak misyonumuz, fiziksel ve bilişsel aktiviteler ile toplumun yaşam kalitesini artırmak, engelleri kaldırarak çevrenin daha kullanılır duruma gelmesini, yaşlılar, engelliler, sokak çocukları, madde bağımlıları, AIDS’li gibi dezavantajlı grupların istihdam sorunlarını azaltmak, toplumsal katılımın arttırılması için iş ve uğraşı terapisi alanının bilimsel gelişimi ve hizmetlerini en mükemmel seviyeye çıkartmak ve uluslararası örnek bir eğitim kurumu hâline gelmek ise vizyonumuzdur.

İş ve Uğraşı Terapisi Programı YGS-1 puan türünde öğrenci almakta olup bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş ve Uğraşı Terapisi alanı Ön Lisans derecesi (Associate Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

Bu bölümden mezun olanlar gördükleri eğitim kapsamında kamu ve özel sektöre bağlı hastanelerde, özel kliniklerde, özel rehabilitasyon merkezlerinde, spor kulüplerinde, huzurevlerinde çalışabilirler. Mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.